Onarıcı Tarım

Onarıcı Tarım

Tarımsal faaliyetlerle canlılığını kaybetmiş alanların onarılarak verimli hale getirilmesi ve bu esnada çağımızın belası olan iklim krizi ile karbon gömme yoluyla mücadele eden bir toprak iyileştirme programıdır. Süreç hasar görmüş toprağın mikrobiyolojik analizi ile başlar. Daha sonra yetiştirilecek ürün temel alınarak üretilen kompost ve türevlerinin toprağa uygulanması ve elde edilen iyileşmenin kontrolü ile hedeflenen verimlilik seviyesine ulaşılıncaya kadar devam edilir. Toprak kalitesinde sağlanan iyileşme labarotuvar ortamında mikroskobik inceleme ile ölçülür.

 

Onarıcı tarım faaliyetleri kapsamında kimyasal içeriklerle ülkemizin tarımsal topraklarında yok edilen besin ağının (toprak içinde farklı beslenme seviyelerinde yer alan tüm mikrobiyolojik canlılar) yeniden oluşturulması amacıyla yüz yüze ve online eğitimler, toprağın biyolojik analizi ve uygulama danışmanlığı alanlarında çalışmalar yürütmekteyiz.