Gençler Kırsala

Gençler kırsala

Bu sayfa Gençler Kırsala programı hakkında genel bilgilendirme için hazırlanmıştır.

Gençler Kırsala 2024 başvurusu açıldığında e-posta ile haberdar olmak için GK24 Bekleme Listesi‘ne şimdi kayıt olabilirsiniz.

Bir Tohum Vakfı

Giriş

Bir Tohum Vakfı olarak, şehirde yaşayan gençlerin ekonomik, ekolojik ve sosyal eksikliklerinden dolayı şehir hayatındaki şartlardan memnun olmayıp farklı yaşam biçimi arayışlarında olduklarını gözlemliyoruz. Bu doğrultuda vakfımızın gençlere yönelik programı olan Gençler Kırsala, çağımızın en kritik sorunlarından biri olan küresel iklim krizinin çözüm sürecine genç paydaşların da dahil olmaları niyetiyle gerçekleştirilmektedir. Bu programdaki en önemli hedeflerimizden ikisi iklim krizine yönelik farklı çözüm arayışı içinde olan gençlerin yetenek ve yetkinliklerini kullanabileceği ortamlar yaratabilmesi ve bu gençlerin yarattıkları ortamlarda ekonomik, sosyal ve ekolojik şartlarını sistematik olarak şekillendirebilmesidir.

Misyonumuz

Onarıcı yaşam odağında eğitim, üretim ve arge yoluyla; içerik, ürün ve hizmet sağlamaktır. Çalışma biçimi olarak felsefe, sanat, bilim ve zanaat alanlarının bütünlüğünü benimser. Bunları sağlamak üzere başlıca aşağıdaki konularda çalışır:

  • Kent / Kır arasında bağ kuran yeni bir yaşam biçimi ve kültürünün geliştirilmesi
  • Eğitim programları tasarlamak ve uygulamak – yoluyla onarıcı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak
  • Ağ ve topluluk oluşturmak
  • Yeni ekonomik yapılar ve iş biçimlerini deneyerek; alternatif üretim, paylaşım ve istihdam modelleri önermek
  • Ekonomik, ekolojik, sosyal ve kültürel ihtiyaçları gözeten, tüm nesillerin dahil olduğu birlikte yaşamı denemek
  • Sahip olduğumuz maddi ve fikri varlıkları bu yolda işletmek

 

Öncelikli hedef kitlemiz: onarıcı yaşam ile ilgili adım atmak isteyen birey ve topluluklar

Vizyonumuz

Sürekli değişen belirsiz koşullara dayanıklı, yaşayan bir organizma gibi uyum sağlayan ve dönüşen, onarım odaklı, ekolojik çözümleri paylaşan bir topluluk ve o topluluğun kurumu olmak.

Gençler Kırsala

“Gençler Kırsala” Nedir?

Gençler Kırsala programı, tüketim odaklı kent hayatını sorgulayan, alternatif bir çözüm arayışında olan, kentte ya da kırsalda onarıcı bir yaşama ilgi duyan veya kırsal yaşama geçmeyi düşünen 18-26 yaş arası gençlerin ve 26 yaşından büyük ve kırsal veya ekoloji ile ilişkili deneyimi olan genç kalanların bu amaçlar doğrultusundaki soru işaretleri ve eksikliklerinin giderilmesini hedeflemektedir.

Hedefimiz

Gençler Kırsala ile hedefimiz onarıcı bir yaşam tarzı arayan gençlerin hem bilgi ve tecrübe ihtiyaçlarını karşılamak hem de karşılıklı katkı sağlayan ‘dayanıklı’ bir dayanışma ağı kurmaktır. Gençler Kırsala, ister kırsalda ister şehirde isterse mobil (göçebe) bir hayatta olsun kişinin kendi hayatına ‘onarıcı bakış açılarını’ katabilmesini hedefler. 

Gençler Kırsala ve Çamtepe Ekolojik Yaşam Kültürü Merkezi

Eğitim alanımız olan Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi, bütünüyle ekolojik prensiplere uygun şekilde inşa edilmiş olup doğa ile barışık, kendi kendine yeterli, doğanın koyduğu sınırlarda yaşamı deneyimlemeye adanmış bir mekandır. Program, katılımcılarına doğa üzerinde bıraktığımız olumsuz etkiyi en aza indirebilmenin yollarını bu mekanda geçirecekleri 1 hafta süresince bilfiil deneyimleyerek öğrenme fırsatı sunmaktadır.

“Gençler Kırsala” Programının İşleyişi

Gençler Kırsala Programı iki aşamadan oluşmaktadır:

 

I. Aşama

  • Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen 1 haftalık eğitim kampıdır.
  • Gençler Kırsala, 7 günlük kamp için duyuruya çıkar ve katılmak isteyenlerin başvuru formunu doldurması beklenir.
  • Gelen başvuruların hem otomatik skor hem de en az 4 kişiden oluşan başvuru değerlendirme kurulu üyelerinin bağımsız puanlaması ile değerlendirilmesi sonucu katılımcılar belirlenir.
  • Kamp süresince kırsala geçmeyi veya ekolojiyle ilişkili bir çalışma yapmayı isteyen katılımcının kırsal yaşam ve ekolojiyle ilgili önüne çıkabilecek temel başlıklar olan doğa, insan, toprak, barınmak, üretim, türetim, beslenme ve sağlık gibi konularda onarıcı bakış açılarından teorik paylaşımlarla bilgi edinmesi ve bunları kısa pratik uygulamalarla deneyimlemesi sağlanır.

Eğitmen kadromuz, kentten kırsala geçme süreci yaşamış vakıf üyeleri, alanında uzman konuklar ve yerel üreticilerden oluşmaktadır; aynı zamanda işledikleri konuları sürekli uygulayan, pratikte eğitim veren paylaşımcı eğitmenlerimiz de bulunmaktadır.

 

II. Aşama

– Kampın ardından belirli dönemlerde yapılan gönüllü çağrıları ile gerçekleşir

– Bu gönüllü çağrıları, Bir Tohum Vakfı’nın eğitim, üretim ve ar-ge alanlarında yürütmekte olduğu faaliyetler kapsamında iletişim, sosyal medya, koordinasyon, proje yönetimi, görünürlük, organizasyon gibi dijital (uzaktan/remote) çalışmalar üzerine olmaktadır .Bu işlere gönüllü olarak katılmak isteyen Gençler Kırsala kampı katılımcıları 1 ya da 2 haftalık bu iş programlarında kampta öğrendikleri konularla ilgili deneyim kazanma imkanı bulurlar.

Sonuç

Gençler Kırsala; gençleri ve genç kalanları sadece kırsal yaşam için değil her türlü yaşam biçimi için gerekecek gıda, barınma, toprak, üretim, birey, topluluk gibi temel ihtiyaçlar ve alanlar üzerine kendine yeterlilik ve beceri alanları ile buluşturan, iklim dostu ve doğayla uyumlu yaşamın kırsaldaki uzantıları ile tanıştıran ve gençlerin bu yaşam biçimine geçişi için olanaklar sunan ve onlarla kurduğu dayanıklı dayanışmayı önemseyen bir eğitim kampıdır. Aramızdaki ‘bağ’ bir haftalık kamp süresi ile kalmayıp kırsalda onarıcı yaşam ile tanışmış gençlerden ve genç kalanlardan bir ‘ağ’ oluşturmaktadır ve bu ‘ağ’ organik olarak şekillenmektedir. Gençler ve Genç Kalanlar; yaşadıkları şehirlerde yerel gruplar olarak bir araya gelir, kamp sürecinde atılan tohumları farklı yönlerde geliştirir ve Bir Tohum Vakfı ile olan ilişkilerini farklı düzlemlerde devam ettirirler.

Gençler Kırsala 2024 başvurusu açıldığında e-posta ile haberdar olmak için GK24 Bekleme Listesi‘ne şimdi kayıt olabilirsiniz.