Hakkımızda

Hakkımızda

Vizyonumuz

Sürekli değişen belirsiz koşullara dayanıklı, yaşayan bir organizma gibi uyum sağlayan ve dönüşen, onarim odakli, ekolojik çözümleri paylaşan bir topluluk ve o topluluğun kurumu olmak.

Misyonumuz

Onarıcı yaşam odağında eğitim, üretim ve arge yoluyla; içerik, ürün ve hizmet sağlamaktır. Çalışma biçimi olarak felsefe, sanat, bilim ve zanaat alanlarının bütünlüğünü benimser. Bunları sağlamak üzere başlıca aşağıdaki konularda çalışır:

  • Kent / Kır arasında bağ kuran yeni bir yaşam biçimi ve kültürünün geliştirilmesi
  • Eğitim programları tasarlamak ve uygulamak – yoluyla onarıcı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak
  • Ağ ve topluluk oluşturmak
  • Yeni ekonomik yapılar ve iş biçimlerini deneyerek; alternatif üretim, paylaşım ve istihdam modelleri önermek
  • Ekonomik, ekolojik, sosyal ve kültürel ihtiyaçları gözeten, tüm nesillerin dahil olduğu birlikte yaşamı denemek
  • Sahip olduğumuz maddi ve fikri varlıkları bu yolda işletmek

 

Öncelikli hedef kitlemiz: onarıcı yaşam ile ilgili adım atmak isteyen birey ve topluluklar