BTV

Bir Tohum Vakfı; eğitim, üretim ve ar-ge konularında faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Faaliyet alanları kapsamında değişen iklim koşulları ve değişen sosyolojik şartlarda, yeni insan kültürünün özellikle kırsal tarafıyla ilgili çalışmalar yapmaktadır. İklim krizine karşı toprak mikrobiyolojisi ve ormanlaştırma alt yöntemlerini kullanarak onarıcı tarım modellerini hayata geçirmektedir. Yeni dünyada dayatılan yalnız insan modeline karşı topluluk olmanın hatırlanması ve uygulanması için alanlar açmaktadır. Toplumun dezavantajlı kesimleri olan çocuklar, gençler ve yaşlılara yönelik projeler geliştirmekte, kendi bölgesinde uygulamalar yapmaktadır.

Eğitim faaliyetlerinin birçoğu vakıf merkezimiz olan Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilirken, uygulamaların birçoğu vakıf üyelerimizden birinin tahsis ettiği Ormanya Gıda Ormanı’nda gerçekleştirilmektedir. Ar-ge çalışmaları ise hem sahada hem merkezde devam etmektedir.

Bir Tohum Vakfı kırsalda ekolojik temelli bir yaşamın kurulması bağlamında yoğunlaştırdığı çalışmalarını 3 alanda gerçekleştirir:

Bir Tohum Vakfı, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur; gelirleri faaliyet alanlarındaki projeleri hayata geçirmek için kullanılmaktadır